Selecteer een pagina

Planet Proof, oftelwel: On the way to PlanetProof  (voorheen Milieukeur), is een onafhankelijk keurmerk met een brede benadering van duurzaamheid. 

De criteria van On the way to PlanetProof hebben betrekking op de hele levenscyclus van een product of dienst en bevatten veel hoge eisen. On the way to PlanetProof is een topkeurmerk vanwege hoge score op controle, transparantie en duurzaamheid. 

De eisen die PlanetProof aan eieren stelt (en die dus gelden voor OERei) zijn: 

  • Grotere leefruimten met daglicht: 8 hennen per m2 (gangbaar: 9) en tweemaal zoveel strooisel als gangbaar (oppervlakte en dikte) voor het nemen van stofbaden en het zoeken naar voer. 
  • Natuurlijke dag- en nachtritmes. · Geen onnodige ingrepen, kippen hebben onbehandelde snavels. · Minimaliseren van het gebruik van antibiotica. 
  • Minimalisering van toegevoegde mineralen in het diervoer. 
  • Fors minder CO2-uitstoot door een laag energiegebruik en verplicht gebruik van groene stroom. 
  • Reductie van (stal)emissies (ammoniak, fijnstof, fosfaat, stikstof, koper, zink). · Alleen gebruik ‘oerwoud-vrije’ (RTRS) soja met een lagere milieu impact 
  • Goede en veilige werkomstandigheden. 

Waarbij het gebruik van soja niet opgaat voor OEReiOERei gebruikt helemaal geen soja. En het gebruik van antibiotica is bij OERei strikter: we gebruiken helemaal geen antibiotica.
Voor meer informatie zie we website van
PlanetProof.